ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เพลงโรงเรียน
เพลงหงส์เหมราช (เพลงมาร์ชประจำโรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส )

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 90.3 KB
เพลงหงส์นิทรรศ


 ดาวน์โหลดเพลงหงส์นิทรรศ

 

MP3 Audio ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.51 MB
เพลงถิ่นรวมใจส.ว.ป.
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.66 MB